ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Α.Τ.Μ. (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 1999-2000)

Ref.No: 65105004
Start date: 01.09.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 11.01.2001
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 10.268,53 €
Scientific Responsible: Prof. AMALIA-MARIA MPALODIMOU
Email: ambal@central.ntua.gr
Go to Top