ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 1999-2000)

Ref.No: 65105003
Start date: 01.09.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 11.01.2001
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top