ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65151800
Start date: 01.09.2005
End date: 31.08.2006
Approval date: 20.10.2006
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 19.760,00 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Go to Top