ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΜΦΕ

Ref.No: 65133009
Start date: 01.09.2003
End date: 30.06.2004
Approval date: 15.09.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 22.800,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Go to Top