ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ 2004

Ref.No: 65133005
Start date: 01.09.2003
End date: 30.06.2004
Approval date: 27.09.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 19.468,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top