ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004

Ref.No: 65133002
Start date: 01.09.2003
End date: 30.06.2004
Approval date: 15.09.2004
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 18.011,00 €
Scientific Responsible: Prof. ATHINA SAGIA
Email: asagia@central.ntua.gr
Go to Top