ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2002-2003 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΕΙΛ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002

Ref.No: 65128602
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2008
Approval date: 08.12.2003
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 9.393,00 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top