ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65070600
Start date: 01.01.1998
End date: 05.11.2008
Approval date: 04.02.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: MARIA MPALODIMOU
Email: mbalodimou@arch.ntua.gr
Go to Top