ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ

Ref.No: 65045400
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.106,38 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS MPILLIRIS
Email: billiris@central.ntua.gr
Go to Top