ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65072400
Start date: 12.02.2002
End date: 11.02.2007
Approval date: 12.04.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top