ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 62079601
Start date: 01.07.1996
End date: 31.12.1999
Approval date: 15.07.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: BILINDER MARINE CORP
Budget: 4.108,58 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PETROS-ANDREAS KARUDIS
Email: caridis@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top