ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65136900
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2010
Approval date: 26.05.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS -ANDREAS STAFULOPATIS
Email: andreas@cs.ntua.gr
Go to Top