ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ref.No: 65116200
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top