ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Ref.No: 61107300
Start date: 26.11.1998
End date: 30.08.2001
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 272.927,36 €
Scientific Responsible: FRAGKISKOS KOLISIS
Email: kolisis@chemeng.ntua.gr
Go to Top