ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ GEM-E3 SOLFEGE

Ref.No: 67004200
Start date: 01.11.1992
End date: 01.06.1995
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 3.515,77 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top