ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3ΜΜ

Ref.No: 62051100
Start date: 15.03.1993
End date: 15.06.1993
Approval date: 23.04.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: PETROHEM A.E.
Budget: 5.489,74 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PANAGIOTIS MAKRIS
Email: pamakris@central.ntua.gr
Go to Top