ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΥ

Ref.No: 61073400
Start date: 01.04.1995
End date: 31.03.1998
Approval date: 23.05.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 70.432,87 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top