ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ref.No: 67003400
Start date: 15.09.1996
End date: 15.03.1997
Approval date: 26.09.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 2.696,99 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KAKLIS
Email: kaklis@deslab.ntua.gr
Go to Top