ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ -ΦΑΣΗ ΙΙ (HOPE-II)

Ref.No: 67000100
Start date: 01.07.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 4.529,71 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top