ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Ref.No: 61202500
Start date: 08.07.2013
End date: 07.03.2014
Approval date: 06.06.2013
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: DIMOS EUROTA
Budget: 159.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPYRAKOS
Email: cspyrakos@gmail.com
Description: THE STUDY WILL EXPERIMENTALLY AND ANALYTICALLY INVESTIGATE THE STRUCTURAL VULNERABILITY AND PROVIDE POSSIBLE INTERVENTIONS FOR SCHOOL BUILDINGS IN THE MUNICIPALITY OF EVROTAS.
Go to Top