ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ref.No: 61048000
Start date: 01.07.1992
End date: 01.07.1993
Approval date: 29.06.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: UP. UGEIAS KAI PRONOIAS
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top