ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ref.No: 62092300
Start date: 01.05.1997
End date: 30.04.1999
Approval date: 15.05.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: MARMARA DIONUSOU AVEE
Budget: 1.038,88 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top