ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΤΕ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62099900
Start date: 01.11.1997
End date: 30.01.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ETHNIKI KTIMATIKI TRAPEZA
Budget: 5.540,73 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top