ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Ref.No: 61090100
Start date: 15.01.1997
End date: 15.01.1998
Approval date: 10.02.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 7.043,29 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top