ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ

Ref.No: 62012000
Start date: 01.01.1998
End date: 26.10.2001
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, D.E.I.
Budget: 58.870,14 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top