ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΗΣ / ΔΕΗ

Ref.No: 62072000
Start date: 01.06.1995
End date: 30.05.1998
Approval date: 16.06.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: D.E.I.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPERGELES
Email: bergeles@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top