ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΦΑΣΗ 3

Ref.No: 61089100
Start date: 01.11.1996
End date: 31.12.2000
Approval date: 31.10.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 325.517,25 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top