ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ref.No: 62283500
Start date: 16.05.2011
End date: 15.11.2013
Approval date: 08.04.2011
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: AXON PERIVALLONTIKI EPE
Budget: 43.050,00 €
Scientific Responsible: Prof. ZIOMAS
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
Description: AIM OF THE PROGRAMME IS THE CALCULATION OF EMISSIONS OF GASEOUS POLLUTANTS FROM INDUSTRIAL ACTIVITIES IN THE AREAS OF ATHENS,THESSALONIKI AND VOLOS.IN ADDITION TO THE EXISTING SITUATION PROJECTIONS WILL BE MADE FOR FUTURE SITUATIONS. THE ASSESSMENT WILL
Go to Top