ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ref.No: 62208300
Start date: 02.01.2006
End date: 31.12.2007
Approval date: 10.03.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ALOUMINION TIS ELLADOS
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top