ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65109800
Start date: 01.04.2001
End date: 31.03.2002
Approval date: 27.06.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,73 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTAXIS
Email: gcont@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top