ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Ref.No: 62246100
Start date: 22.05.2009
End date: 25.07.2010
Approval date: 10.10.2008
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: NOMARHIA ATHINON
Budget: 14.994,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPYRAKOS
Email: cspyrakos@gmail.com
Go to Top