ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 62163900
Start date: 09.05.2003
End date: 31.12.2004
Approval date: 15.05.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: KOINOTITA POLUDENDRIOU
Budget: 47.200,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top