ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΚΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Ref.No: 62028401
Start date: 01.03.1992
End date: 31.08.1992
Approval date: 13.04.1992
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.E.N.
Budget: 11.445,34 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top