ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΜΜ

Ref.No: 62219900
Start date: 01.02.2007
End date: 31.01.2010
Approval date: 23.02.2007
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 130.000,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS XIROS
Email: nxiros@naval.ntua.gr
Go to Top