ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ

Ref.No: 63100600
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2000
Approval date: 26.11.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ADAPT, UP. ERGASIAS
Budget: 23.595,01 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top