ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ref.No: 65122000
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 19.07.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 12.500,00 €
Scientific Responsible: EIRINI DRAGASAKI-HORMOVA
Go to Top