ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΑΤΜ

Ref.No: 65123800
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2005
Approval date: 05.11.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 92.716,63 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top