ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ref.No: 65192600
Start date: 01.01.2011
End date: 31.12.2011
Approval date: 27.07.2011
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top