ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (PC, LAB, ΜΕΚΔΕ κ.τ.λ.)

Ref.No: 65157200
Start date: 01.01.2007
End date: 31.12.2008
Approval date: 04.05.2007
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 65.296,77 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top