ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ref.No: 65173300
Start date: 01.01.2009
End date: 31.12.2010
Approval date: 06.02.2009
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 425.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top