“ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ Π-Ν/ ΦΑΣΗ Β”

Ref.No: 62028000
Start date: 11.06.1997
End date: 11.06.1998
Approval date: 03.07.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: G.E.N.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top