ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2003 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 67053000
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2004
Approval date: 10.03.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2003, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 40.752,18 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top