ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1995 ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 63/363, 63/447, 63/479.

Ref.No: 67003500
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 02.07.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 10.123,26 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top