ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

Ref.No: 67054102
Start date: 22.05.2006
End date: 21.05.2007
Approval date: 07.07.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 7.468,75 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top