ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003

Ref.No: 67053100
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2007
Approval date: 10.03.2004
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2003, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 62.650,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top