ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 63/1215

Ref.No: 67038600
Start date: 01.01.2001
End date: 30.06.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 5.715,19 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top