ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 63/1206

Ref.No: 67039200
Start date: 01.12.2000
End date: 31.12.2008
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 246,87 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top