ΕΒΓΕ : ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Ref.No: 61142300
Start date: 08.04.2003
End date: 07.04.2007
Approval date: 27.03.2003
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ 2001, G.G.E.T.
Budget: 32.639,76 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. GEORGIOS-HRISTOFOROS VOSNIAKOS
Email: vosniak@central.ntua.gr
Go to Top