Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΕΔΟΜ. ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ref.No: 65108000
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 01.02.2001
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.347,76 €
Scientific Responsible: EIRINI DRAGASAKI-HORMOVA
Go to Top