ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

Ref.No: 66006100
Start date: 01.03.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 117.388,09 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top